Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

STUNDU SARAKSTI


KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2017./2018.m.g. I SEMESTRĪ


Stundu saraksts otrdien, 2017.gada 5.septembrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 6.septembrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 7.septembrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 8.septembrī
Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 11.septembī
Stundu saraksts otrdien, 2017.gada 12.septembrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 13.septembrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 14.septembrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 15.septembrī
Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 18.septembrī
Stundu saraksts otrdien, 2017.gada 19.septembrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 20.septembrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 21.septembrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 22.septembrī
Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 25.septembrī
Stundu saraksts otrdien, 2017.gada 26.septembrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 27.septembrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 28.septembrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 29.septembrī


Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 2.oktobrī
Stundu saraksts otrdien, 2017.gada 3.oktobrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 4.oktobrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 5.oktobrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 6.oktobrī
Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 9.oktobrī
Stundu saraksts otrdien, 2047.gada 10.oktobrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 11.oktobrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 12.oktobrī
Stundu saraksts IP "Lauksaimniecība" neklātienes, 2017.gada 13.-14.oktobrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 13.oktobrī
Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 16.oktobrī
Stundu saraksts otrdien, 2017.gada 17.oktobrī
Stundu saraksts trešdien, 2017.gada 18.oktobrī
Stundu saraksts ceturdien, 2017.gada 19.oktobrī
Stundu saraksts piektdien, 2017.gada 20.oktobrī


Stundu saraksts pirmdien, 2017.gada 23.oktobrī