Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Skolotāji

    

SKOLOTĀJU SARAKSTS
 

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti (MP)
Praktiskās mācības (PM)
Kvalifikācijas prakse (KP)
 
e-pasta adrese
 
Tālrunis

1.

Daina  Akote MP: Matemātika; Informātika
PM: Lietvedība (datori)
daina.akote@ inbox.lv                                     

2.

Modris  Blūmentāls MP: Automobiļu elektroiekārtas, Elektrotehnika un elektronikas pamati, Elektrotehnika un elektrības izmantoš.,Elektronika un iekārtu elektroniskā vadība, Automobiļu elektroiekārtas, Tehniskā grafika, Rasēšana, Mašīnmācības pamati, Konstrukciju materiāli, Spēkratu uzbūve,
PM: Elektronika un elektroiekārtas; Elektroiekārtas;Iekšdedzes motori 
modris.blumentals@inbox.lv  

3.

Valentīna  Daukšte MP: Latviešu valoda, Latvijas un pasaules vēsture valentinadaukste01@inbox.lv  

4.

Jānis Bizāns Tehniska mehānika    

5.

Ludmila Kārkliņa MP:Angļu valoda ludmilakarklina@inbox.lv  

6.

Regīna Kudiņa MP: Fizika, Ekonomika, Grāmatvedība un nodokļi
 
reginakudina@ inbox.lv  

7.

Irina Grebeža MP: Krievu valoda nordiks@navigator.lv  

8.

Anita  Lāčauniece Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā
MP: Darba un vides aizsardzība, Darba drošība, cilvēka aizsardzība, uguņdrošība, Sabiedrības un cilvēka drošība.
anitalacauniece@inbox.lv  

9.

Inese Ļedovskaja Sports    

10.

Irēna  Sipoviča MP: Ekonomika, Automobiļu servisa organizācija, Darbu organizācijas pamati, Tirgzinības, Ražošanas organizācija un vadība, 
 
irenasipovica@inbox.lv  

11.

Valentīna Sokolova MP: Matemātika valentina.sokolova@inbox.lv  

12.

Viktors   Sokolovs PM: Atslēdzniecība; Atslēdznieku darbi; Atslēdznieku darbi, mērījumi; Metālapstrāde; Metālapstrādes darbi; Metināšana; Metināšanas darbi; Tehniskās apkopes un remonts viktors.sokolovs@inbox.lv  

13.

Leonards Spūlis MP: Satiksmes noteikumi un kustības drošība, Automobiļu uzbūve, Automobiļu remonts, Automobiļu TA un diagnostika, Mašīnu TA un remonts, Lauksaimniecības tehnika leonardsspulis@inbox.lv  

14.

Anna  Vasiļjeva MP: Agrobioloģija; Sabiedrības un cilvēka drošība; Ķīmija; 
Izglītības metodiķis
annavasiljeva@inbox.lv  

15.

Zinaīda  Vingre MP: Lauksaimniecības pamati, Mežsaimniecības pamati, Agronomija
PM: Agronomija; Lauksaimniecības pamati; Darbi lauksaimniecībā;
superwomanmir@yahoo.com  

16.

Anita   Žurila MP: Lopkopība, Lauksaimniecības pamati, Ievads lauksaimniecībā
PM: Lopkopība;Darbi lauksaimniecībā
anitadaugavpils@inbox.lv  

17.

Broņislavs  Žurila MP: Lauksaimniecības tehnika,  
PM: Lauksaimniecības tehnika
bronislavszurila @inbox.lv