Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Administration and teachers

    

SKOLOTĀJU SARAKSTS
 

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti (MP)
Praktiskās mācības (PM)
Kvalifikācijas prakse (KP)
 
e-pasta adrese
1. Daina Akote Matemātika  

2.

Modris  Blūmentāls MP: Automobiļu elektroiekārtas, Elektrotehnika un elektronikas pamati, Elektrotehnika un elektrības izmantoš.,Elektronika un iekārtu elektroniskā vadība, Automobiļu elektroiekārtas, Tehniskā grafika, Rasēšana, Mašīnmācības pamati, Konstrukciju materiāli, Spēkratu uzbūve,
PM: Elektronika un elektroiekārtas; Elektroiekārtas;Iekšdedzes motori 
modris.blumentals@inbox.lv

3.

Valentīna  Daukšte MP: Latviešu valoda, Latvijas un pasaules vēsture valentinadaukste01@inbox.lv

4.

Ludmila Kārkliņa MP:Angļu valoda ludmilakarklina@inbox.lv

5.

Regīna Kudiņa MP: Fizika, Ekonomika, Grāmatvedība un nodokļi
 
reginakudina@ inbox.lv

6.

Anita  Lāčauniece Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā
MP: Darba un vides aizsardzība, Darba drošība, cilvēka aizsardzība, uguņdrošība, Sabiedrības un cilvēka drošība.
anitalacauniece@inbox.lv

7.

Inese Ļedovskaja Sports  

8.

Irēna  Sipoviča MP: Ekonomika, Automobiļu servisa organizācija, Darbu organizācijas pamati, Tirgzinības, Ražošanas organizācija un vadība, 
 
irenasipovica@inbox.lv

9.

Leonards Spūlis MP: Satiksmes noteikumi un kustības drošība, Automobiļu uzbūve, Automobiļu remonts, Automobiļu TA un diagnostika, Mašīnu TA un remonts, Lauksaimniecības tehnika leonardsspulis@inbox.lv

10.

Anna  Vasiļjeva MP: Agrobioloģija; Sabiedrības un cilvēka drošība; Ķīmija; 
Izglītības metodiķis
annavasiljeva@inbox.lv

11.

Zinaīda  Vingre MP: Lauksaimniecības pamati, Mežsaimniecības pamati, Agronomija
PM: Agronomija; Lauksaimniecības pamati; Darbi lauksaimniecībā;
superwomanmir@yahoo.com

12.

Anita   Žurila MP: Lopkopība, Lauksaimniecības pamati, Ievads lauksaimniecībā
PM: Lopkopība;Darbi lauksaimniecībā
anitadaugavpils@inbox.lv

13.

Broņislavs  Žurila MP: Lauksaimniecības tehnika,  
PM: Lauksaimniecības tehnika
bronislavszurila @inbox.lv