Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Contact Information

Skola Amatpersona   Tālrunis Fakss E-pasts
Malnavas koledža Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 654-76051 viski.pv@inbox.lv
1. Anita Lāčauniece struktūrvienības vadītāja izglītības jomā 26585845   anitalacauniece@inbox.lv
2. Anna Vasiļjeva izglītības metodiķis 27752461   annavasiljeva@inbox.lv
3. Emīlija Šupiņa lietvede 654-76051   viski.pv@inbox.lv
Your name: *
Your phone:
E-mail: *
Message Text: *