Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Homepage

APSVEIKUMS
Added: 21.06.2012 12:06
IZLAIDUMS!
Added: 11.06.2012 08:06
IZLAIDUMS!
VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 2012./2013.m.g. PIEDĀVĀ
Added: 30.05.2012 11:05
VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 2012./2013.m.g. PIEDĀVĀ
Viduslatgales Profesionālā vidusskola 2012./2013.mācību gadā piedāvā apgūt šādas izglītības programmas
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas pasākums jauniešiem
Added: 28.04.2012 06:04
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas pasākums jauniešiem
Jau desmit gadus nozīmīgākais pasākums profesionālo skolu jauniešiem ir „Amatnieku svētki”. Turpinot šo svētku tradīcijas, Viduslatgales Profesionālā vidusskola 26.aprīlī izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi arī šo pavasari ieskandināja ar „Amatnieku svētkiem’’. Svētku mērķis bija iesaistīt jauniešus ārpusklases pasākumos un saturīga brīvā laika pavadīšanas veidos, attīstot audzēkņos vēlmi pilnveidoties, izkopt spējas un atklāt talantus, novērtēt profesionālās izglītības iestādes pašdarbības kolektīvu māksliniecisko sniegumu un interešu izglītības programmu darbu, veicināt jauniešos interesi par amatu.
AMATNIEKU SVĒTKI -2012
Added: 24.04.2012 12:04
AMATNIEKU SVĒTKI  -2012
2012.gada 26.aprīlī IP īstenošanas vieta Višķi aktu zāle plkst. 15.00
Lieldienu pasākums
Added: 10.04.2012 09:04
Priecīgas un saulainas Lieldienas!
Added: 05.04.2012 05:04
Atvērto durvju diena VIŠĶOS
Added: 21.03.2012 06:03
Atvērto durvju dienas
Added: 14.03.2012 11:03
APSVEICAM!
Added: 07.03.2012 06:03
APSVEICAM!
Kausa izcīņa svaru bumbu celšanā
Added: 06.03.2012 08:03
Kausa izcīņa svaru bumbu celšanā
2012. 22. februārī Daugavpils Celtnieku PV notika kausa izcīņa svaru bumbu celšanā, kur piedalījās audzēkņi no Viduslatgales PV īstenošanas vietas Višķi.
AMI sporta kluba labākais sportists
Added: 06.03.2012 08:03
AMI sporta kluba labākais sportists
METEŅDIENAS
Added: 20.02.2012 11:02
Koncerts "Mīlestības dziesmas"
Added: 10.02.2012 11:02
Pasākums „Janvāra barikāžu ugunis”
Added: 20.01.2012 11:01
Pasākums „Janvāra barikāžu ugunis”
19. janvāra pasākumā „Janvāra barikāžu ugunis” pirmo un otro kursu audzēkņi padziļināja savas zināšanas par 1991. gada janvāra vēsturiskajiem notikumiem.
"Jauno zinātnieku stafete"
Added: 17.01.2012 11:01
\
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas darbinieku kopsapulce
Added: 27.12.2011 06:12
“Aktualitātes Viduslatgales Profesionālās vidusskolas darbā” IP īstenošanas vietā Višķi Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts 2011.gada 28. decembrī