Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Homepage

Atzinības raksts skolai no Uzdevumi.lv
Added: 29.05.2017 11:05
Atzinības raksts skolai no Uzdevumi.lv
Priecīgas un saulainas Lieldienas!
Added: 12.04.2017 11:04
Priecīgas un saulainas Lieldienas!
ATVĒRTO DURVJU DIENA VIŠĶOS
Added: 06.04.2017 10:04
ATVĒRTO DURVJU DIENA VIŠĶOS
V-LA-16/JG grupas izlaidums
Added: 28.03.2017 05:03
ESF projekta grupās izlaidums
Added: 09.03.2017 08:03
ESF projekta grupās izlaidums
Novusa turnīrs
Added: 21.02.2017 06:02
Novusa turnīrs
Stundu saraksts
Added: 27.01.2017 10:01
STUNDU SARAKSTS ATRODAS SADAĻĀ "STUNDU SARAKSTI" (kreisajā pusē)
KONKURSS “MANS BARIKĀŽU STĀSTS”
Added: 30.12.2016 09:12
KONKURSS “MANS BARIKĀŽU STĀSTS”
Atvērto durvju diena
Added: 09.12.2016 10:12
Atvērto durvju diena
Piparkūku meistarklase
Added: 07.12.2016 09:12
Piparkūku meistarklase