Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Darba burtnīcas izstrāde

Pievienots: 10.05.2011 12:05

Ieguldījums tavā nākotnē!


 “Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
 
1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”
 
programmai "Lauksaimniecība" un "Lauksaimniecības tehnika":
                                         
                              - lopkopības - praktiskie darbi ( darba burtnīca)

                              - elektronika un elektroiekārtu elektroniska vadība (lekciju konspekti + darba burtnīca)
Ieguldījums tavā nākotnē!


 “Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
 
1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”
 
Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006


 

Iepirkuma komisijas lēmums: 


             - slēgt līgumu ar Modri Blūmentālu par lekciju konspektu un darba burtnīcu "Elektronika un elektroniska vadība", programmai "Lauksaimniecības tehnika" , izstrādi, līguma summa Ls 590.00 

             -
slēgt līgumu ar Anitu Žurilu par darba burtnīcu "Lopkopība", programmai "Lauksaimniecība", izstrādi, līguma summa Ls 464.00 
 


 Jautājumi un atbildesUzdod jautājumu


Jūsu vārds: *
Tālruņa numurs:
E-pasts: *
Vēstules teksts: *