Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Apmeklējot fotoizstādi

Pievienots: 19.03.2013 13:03
Mūsu skolā notiek fotoizstāde veltīta Latvijas dabas aizsardzības sistēmai 100 gadu jubilejai. Audzināšanas stundas laikā V-LA-10 un V-LM-10 kursi apmeklēja šo izstādi un pēc apmeklēšanas
audzēkņiem vajadzēja uzrakstīt eseju. Kopā ar latviešu valodas skolotāju Regīnu Madžuli izvērtējām un darbus un par labāko atzinām V-LM-10 kursa audzēkņa Arta ONZULA darbu. 


                                                                                                                                                          Kursa audzinātāja Irēna Sipoviča