Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Prakse

Pievienots: 17.10.2013 09:10
Šajā mācību gadā IP īstenošanas vietā „Višķi” ceturto kursu audzēkņi (IP  Lauksaimniecība un IP Lauksaimniecības tehnika) iziet kvalifikācijas praksi zemnieku saimniecībās Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils, Vārkavas, Riebiņu un Krustpils novados.
Prakšu vadītāji skolotāja A. Dupāne un skolotājs V. Sokolovs regulāri pārbauda prakses vietās. No zemnieku saimniecības saimniekiem ir labas atsauksmes par mūsu praktikantiem.

                                                                                    met.kom."Lauksaimniecība"
                                                                                    vadītāja I. Sipoviča