Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Višķos mērojās spēkiem jaunie arāji

Pievienots: 23.10.2013 10:10
Viduslatgales Profesionālajā vidusskolā izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi jaunieši apgūst laukiem svarīgas profesijas – Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis un Lauku īpašuma apsaimniekotājs. Lai popularizētu šīs profesijas Latvijas jauniešu vidū, 2013. gada 17.oktobrī tika organizētas jauno arāju sacensības „Višķi 2013”. Uz sacensībām tika aicināti jaunieši no Latvijas profesionālajām skolām, kurās apgūst minētās profesijas un prot strādāt ar traktortehniku un arklu, lai pārbaudītu savu profesionālo prasmi aršanā. Sacensībās piedalījās audzēkņi no Saulaines Profesionālās vidusskolas: Reinis Štelmahers un Endijs Ozols, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma: Roberts Lācis un Jānis Ozols un Višķus (Viduslatgales PV) pārstāvēja nākamie l/s tehnikas mehāniķi Artūrs Rubāns un Dainis Peipiņš un lauku īpašuma apsaimniekotāji Ervīns Ieviņš, Jānis Vucāns, Artis Kivriņš un Mārtiņš Borbals. Sacensības atklāja skolas direktors Aivars Skrinda, vēlot visiem veiksmi, izdošanos, kvalitatīvu arumu un taisnu vagu.
Sacensības uzdevumu veikšanai tika piedāvāti dažādu marku traktori - Valtra, CASE un MTZ. Jaunajiem arājiem sacensību gaitā ar vienpusējvērsējarklu bija jāizveido saaruma sagatavošanas vaga, 3 gājienos jāizveido saarvaga un jāapar lauciņš, beigās izveidojot izarvagu, apvēršanu veicot uz sava aruma pusi. Tiesneši vērtēja ne tikai aruma kvalitāti kopumā, bet arī vagas taisnumu, aruma tīrību, vērsumu, dziļumu u.c. Pēc tiesnešu vērtējuma labāko arāju titulu – diplomu un vērtīgas balvas ieguva trīs puiši, bet ieguvēji bija visi pasākuma dalībnieki, jo visiem bija iespēja izjust sacensību gaisotni un apgūt jaunu praktisko pieredzi.
Vislabākā aruma kvalitāte izdevās Višķu audzēkņiem Artūram Rubānam (1.vieta) un  Ervīnam Ieviņam (2.vieta). Trešo vietu izcīnīja Saulaines skolas pārstāvis Endijs Ozols. Vēl „Olimpiskajā sešiniekā” iekļuva Artis Kivriņš (Višķi), Jānis Ozols (Priekuļi), Dainis Peipiņš (Višķi). Sacensības kārtējo reizi apliecināja, ka darba kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no paša arāja, jo A.Rubāns aršanu veica ar traktoru MTZ – 82.
Lielu ieguldījumu sacensību organizēšanā sniedza SIA Agraris ar piedāvāto CASE markas traktortehniku un Kverneland arkliem, SIA Agroapgāde un SIA Sparks A ar sarūpētajām balvām sacensību dalībniekiem un uzvarētājiem.
Sacensību organizētāji – Viduslatgales PV Višķu skolas skolotāji izsaka lielu pateicību sponsoriem Aleksandram Harlamovam (SIA Agraris), Jānim Šņepstam (SIA Agroapgāde) un Aleksejam Abajevam (SIA Sparks A Daugavpils nodaļas vadītājam) par izrādīto interesi un atbalstu!
Cerot uz veiksmīgu sadarbību ar darba devējiem, skolas kolektīvs aicina jauniešus uz līdzīgām sacensībām arī nākošruden!

                                                                                    Direktora vietniece audzināšanas darbā Anna VASIĻJEVA