Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Metodisko darbu prezentācija

Pievienots: 08.06.2012 06:06
             2012.gada 7.jūnija notika „Lauksaimniecības” metodiskas komisijas sēde. Projekta ietvaros skolotāji izstrādāja metodiskos darbus,

kurus var izmantot audzēkņi apgūstot mācību vielu, konkrētā mācību priekšmetā.  


  
             Metodiskas komisijas sēdē savus izstādātos metodiskos darbus prezentēja skolotāji Broņislavs Žurila, Regīna Kudiņa, Anita Žurila,

Leonard Spūlis un Modris Blūmentāls. Izanalizējām notikušos pasākumus, konkursus.

             Plānā paredzētās aktivitātes ir realizētas sekmīgi.
 

Projekta vadītāja Irēna Sipoviča  

 

Metodiskas komisijas sēdē savus izstādātos metodiskos darbus prezentēja skolotāji Broņislavs Žurila, Regīna Kudiņa, Anita Žurila, Leonard Spūlis un Modris Blūmentāls. Izanalizējām notikušos pasākumus, konkursus.
Plānā paredzētās aktivitātes ir realizētas sekmīgi.
 
Projekta vadītāja Irēna Sipoviča  
Metodiskas komisijas sēdē savus izstādātos metodiskos darbus prezentēja skolotāji Broņislavs Žurila, Regīna Kudiņa, Anita Žurila, Leonard Spūlis un Modris Blūmentāls. Izanalizējām notikušos pasākumus, konkursus.
Plānā paredzētās aktivitātes ir realizētas sekmīgi.
 
Projekta vadītāja Irēna Sipoviča  
Metodiskas komisijas sēdē savus izstādātos metodiskos darbus prezentēja skolotāji Broņislavs Žurila, Regīna Kudiņa, Anita Žurila, Leonard Spūlis un Modris Blūmentāls. Izanalizējām notikušos pasākumus, konkursus.
Plānā paredzētās aktivitātes ir realizētas sekmīgi.
 
Projekta vadītāja Irēna Sipoviča  
Metodiskas komisijas sēdē savus izstādātos metodiskos darbus prezentēja skolotāji Broņislavs Žurila, Regīna Kudiņa, Anita Žurila, Leonard Spūlis un Modris Blūmentāls. Izanalizējām notikušos pasākumus, konkursus.
Plānā paredzētās aktivitātes ir realizētas sekmīgi.
 
Projekta vadītāja Irēna Sipoviča