Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Prakses pārbaudes brauciens 2011.gada jūnijā

Pievienots: 07.06.2011 08:06
 

2010.gada 10.jūnijā Višķu Profesionālajā vidusskolā uzsākta projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu „Lauksaimniecība” un „Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”. 
 
Projekta (identifikācijas Nr.2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) ietvaros 2. jūnijā apmeklēju zemnieku saimniecības „Deņevo”  un „Stivriņi” Aglonas novadā un z/s „Stārķi”  Ilūkstes novadā, lai pārbaudītu, kā audzēkņi iziet kvalifikācijas praksi
 

   
 

Pārbaudes rezultātā bija redzams, ka visi audzēkņi ir nodarbināti atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai. Dzīves apstākļi ir labi, ēdina audzēkņus divas reizes dienā. Brokastis ir iespējams pagatavot pašiem, jo gāzes plītis un trauki ir katrā istabā, gan meitenēm, gan zēniem. 

 

        

 

Zemnieku saimniecībā „Deņevo” zēni bija īpaši sajūsmā par jaunajām nopirktajām segām istabās. Brīvajā laikā prakses vadītājs Ēriks Stivriņš un Vladiskavs Stivriņš (z/s „Deņevo”  un „Stivriņi”) atļauj uzturēties viesu mājā pie ezera, lai pēc labi pavadītās darba nedēļas, audzēkņi varētu labi atpūsties.
  

Autors: skolotāja Irēna Sipoviča