Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

“Izglītības programmas "Vides aizsardzība” profesionālo priekšmetu satura uzlabošana, mācību metodisko materiālu izstrāde un mācību aprīkojuma uzlabošana”

Pievienots: 05.11.2007 12:11
 

Projekts “Izglītības programmas "Vides aizsardzība” profesionālo priekšmetu satura uzlabošana, mācību metodisko materiālu izstrāde un mācību aprīkojuma uzlabošana”  Nr. 2006/0220/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0048/0026
Kopējās projekta izmaksas: 30700 LVL (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti lati)
Projekta īstenošanas termiņš: no 2006. gada septembra līdz 2008. gada 20. augustam.


 
Autors: skolotājs Leonards Spūlis