Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

“Profesionālās vidējās izglītības programmas “Autotransports” īstenošana”

Pievienots: 05.10.2007 11:10 

Projekts “Profesionālās vidējās izglītības programmas “Autotransports” īstenošana”
Nr. 2006/0221/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0050/0026 
Projekta plānotās kopējās izmaksas – 47024 LVL
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 1. septembra – 2008.gada 31.augustam

 
Autors: d.v. prakt.apmācībā Ēvalds Līvmanis