Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Jauno arāju sacencībās "VIŠĶI 2011"

Pievienots: 24.10.2011 08:10
Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē 

 

                 Projekta Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006 “Profesionālās vidējās izglītības
programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” ietvaros
20.septembrīIP īstenošanas vietā Višķi notika Jauno arāju sacensības „VIŠKI 2011”. Sacensībās piedalījās
Priekuļu unJāņmuižas Valsts tehnikuma, Saulaines Profesionālās vidusskolas un Viduslatgales Profesionālās
vidusskolas IP īstenošanas vietas Višķi audzēkni, kuri mācās IP „Lauksaimniecība” un IP „Lauksaimniecības tehnika”.
Sacensības notika ar traktoru Valtra un MTZ-82 grupā.  
 


Paldies visiem, kas piedalījās sacensībās un atsevišķais paldies skolotājiem,
kas sagatavoja audzēkņus sacensībām
 
                                                                                                                                   Projekta vadītāja Irēna Sipoviča