Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Ekskursija uz Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemnieku saimniecību "STAPĀNI"

Pievienots: 29.10.2011 12:10

 
Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006