Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Mācību ekskursija 27.01.2012.g. uz kooperatīvo sabiedrību „Mūsmāju dārzeņi” Madlienas pagastā Ogres novadā

Pievienots: 31.01.2012 11:01


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 

Mācību ekskursija 27.01.2012.g. uz kooperatīvo sabiedrību 
„Mūsmāju dārzeņi” Madlienas pagastā Ogres novadā


 

Mācību ekskursijas mērķi ir:

1. Iepazīstināt ar k/s „Mūsmāju dārzeņi” darba paņēmieniem, metodēm, šķirošanas, fasēšanas jaunajām iekārtām un saražotās dārzeņu realizācijas iespējām.
2. Veidot izpratni par darba tirgus iespējām Latvijā un pasaulē un prasmi izvērtēt iespējas savas izvēlētās karjeras īstenošanā;
3. Iepazīstināt ar dārzeņu audzēšanas īpatnībām un kartupeļu audzēšanas īpatnībām pēc vācu tehnoloģijas „Grimas”.

Ekskursijas dalībnieki – IP īstenošanas vieta – Višķi. Izglītības programma „Lauksaimniecība”


Agronomijas skolotāja Zinaīda Vingre