Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Seminārs – lekcija

Pievienots: 08.03.2012 09:03

    
Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 

 Seminārs – lekcija

„Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"


 

                                      Marta sākumā Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IP īstenošanas vietā „Višķi” notika seminārs – lekcija, kurā piedalījās mūsu skolas audzēkņi,kuri apgūst ar lauksaimniecību saistīto profesiju. Semināra tēma „Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.
 

Semināru palīdzēja noorganizēt Lauku attīstības dienesta speciāliste Janīna Kursīte. Topošie lauku īpašuma apsaimniekotāji un lauksaimniecības tehnikas mehāniķi aktīvi piedalījās diskusijās par aktuālajiem jautājumiem nodokļu sistēmā, par augu aizsardzības līdzekļu iegādi un izlietotās taras utilizēšanu, par kredītu izmantošanas iespējām jaunajiem zemniekiem. Šajā seminārā piedalījās arī tuvāko pagastu – Višķu, Dubnas, Ambeļu zemnieku saimniecību vadītāji (īpašnieki). Trešo kursu audzēkņiem bija laba izdevība ievirzīt sarunas par kvalifikācijas prakses iziešanas iespējām. Topošiem jaunajiem speciālistiem ir interesanti uzzināt par saimniekošanas iespējām citās zemnieku saimniecībās, citos pagastos, un tad izvērtēt, salīdzināt ar savu vai savu vecāku saimniecībām.
 

Višķos arī nākamajā mācību gadā mācīs lauksaimniecības tehnikas mehāniķus, laiku īpašuma apsaimniekotājus, vides tehniķus. Būs iespēja iegūt šīs profesijas pusotra gada laikā (ja jau ir vidusskolas izglītība), jo ir jau izstrādāta apmācību programmas. Minēto programmu sekmīgie apguvēji saņem arī ESF mērķa stipendiju.
 

Ļoti patīkami ir, kad zemnieki arī interesējas par šīm profesijām un pieaicina jauniešus apgūt praktiskās iemaņas viņu saimniecībās. Ļoti laba sadarbība no jau kuru gadu ir ar Daugavpils novada z/s „Stārķi” īpašnieku Robertu Jonānu, Aglonas novada z/s „Stivriņi” vadītāju Vladimiru Stivriņu un z/s „Denevo” vadītāju Ēriku Stivriņu, Preiļu novada z/s „Pauguru mājas” vadītāju Jāni Kručānu.
 

Gaidām jaunas iespējas, jaunus piedāvājumus arī no citu zemnieku saimniecību vadītājiem un īpašniekiem, ja viņiem ir iespējas, gribēšana un apņēmība padalīties ar savu māku un sasniegumiem ar zinātkāriem jauniešiem.


                                                            
 Projekta vadītāja Irēna Sipoviča