Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Profesionālās meistarības konkurss

Pievienots: 19.03.2012 10:03

    
Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 Profesionālās meistarības konkurss  
NOLIKUMS - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Nolikums_Prof_meistar_konk_2012.doc