Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Par projekta aktivitātēm

Pievienots: 20.09.2011 06:09


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 

 
 

Šajā mācību gadā projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātēs:

 1. Kvalifikācijas prakse – zemnieku saimniecībā.
 2. Metodisko darbu izstrāde.
 3. Aršanas sacensības.
 4. Profesionālās meistarības konkursi.
 5. Mācību ekskursijas – praktiskās apmācības ārpus mācību iestādes.
 6. Lekcijas – tikšanās ar darba devējiem, uzņēmumu pārstāvjiem.
 7. Mācību literatūras iegāde.
 8. kancelejas preču iegāde.
 9. Mācību materiālu pavairošana.
 10. Civiltiesiskā apdrošināšana.
 11.  Publikācijas.

                                       Projekta vadītāja Irēna Sipoviča