Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Prakses pārbaudes brauciens 2012.gada jūnijā

Pievienots: 07.06.2012 08:06


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

 

Nr. 2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006 

2012.gada 6. jūnijā projekta ietvaros veicām kvalifikācijas prakses pārbaudi prakses vietās. Pārbaudes laikā apmeklējām:
            -  Z/s „Cirši4” – Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
            - Z/s „Vaicuļevas”- Indras pagasts, Krāslavas novads,
            - Z/s „Līva”- Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,
- Z/s „Sollomina muiža” - Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads,
- Z/s „Pauguru mājas”- „Lielie Mūrnieki” Preiļu novads,
- SIA „AGROAPGĀDE” - Krasta iela 8, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
            Prakses pārbaudi veica Ip īstenošanas vieta Višķi skolotāji Irēna Sipoviča un Viktors Sokolovs.
Pārbaudījām sadzīves apstākļus prakses vietās, prakses dokumentu noformēšanu – dienasgrāmatu aizpildīšanu, vērtējām praktikanta darbību prakses laikā.
 
Projekta vadītāja I. Sipoviča  
2012.gada 6. jūnijā projekta ietvaros veicām kvalifikācijas prakses pārbaudi prakses vietās. Pārbaudes laikā apmeklējām:
            -  Z/s „Cirši4” – Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
            - Z/s „Vaicuļevas”- Indras pagasts, Krāslavas novads,
            - Z/s „Līva”- Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,
- Z/s „Sollomina muiža” - Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads,
- Z/s „Pauguru mājas”- „Lielie Mūrnieki” Preiļu novads,
- SIA „AGROAPGĀDE” - Krasta iela 8, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
            Prakses pārbaudi veica Ip īstenošanas vieta Višķi skolotāji Irēna Sipoviča un Viktors Sokolovs.
Pārbaudījām sadzīves apstākļus prakses vietās, prakses dokumentu noformēšanu – dienasgrāmatu aizpildīšanu, vērtējām praktikanta darbību prakses laikā.
 
Projekta vadītāja I. Sipoviča  
2012.gada 6. jūnijā projekta ietvaros veicām kvalifikācijas prakses pārbaudi prakses vietās. Pārbaudes laikā apmeklējām:
            -  Z/s „Cirši4” – Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
            - Z/s „Vaicuļevas”- Indras pagasts, Krāslavas novads,
            - Z/s „Līva”- Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,
- Z/s „Sollomina muiža” - Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads,
- Z/s „Pauguru mājas”- „Lielie Mūrnieki” Preiļu novads,
- SIA „AGROAPGĀDE” - Krasta iela 8, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
            Prakses pārbaudi veica Ip īstenošanas vieta Višķi skolotāji Irēna Sipoviča un Viktors Sokolovs.
Pārbaudījām sadzīves apstākļus prakses vietās, prakses dokumentu noformēšanu – dienasgrāmatu aizpildīšanu, vērtējām praktikanta darbību prakses laikā.
 
Projekta vadītāja I. Sipoviča  
2012.gada 6. jūnijā projekta ietvaros veicām kvalifikācijas prakses pārbaudi prakses vietās. Pārbaudes laikā apmeklējām:
            -  Z/s „Cirši4” – Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
            - Z/s „Vaicuļevas”- Indras pagasts, Krāslavas novads,
            - Z/s „Līva”- Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,
- Z/s „Sollomina muiža” - Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads,
- Z/s „Pauguru mājas”- „Lielie Mūrnieki” Preiļu novads,
- SIA „AGROAPGĀDE” - Krasta iela 8, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
            Prakses pārbaudi veica Ip īstenošanas vieta Višķi skolotāji Irēna Sipoviča un Viktors Sokolovs.
Pārbaudījām sadzīves apstākļus prakses vietās, prakses dokumentu noformēšanu – dienasgrāmatu aizpildīšanu, vērtējām praktikanta darbību prakses laikā.
 
Projekta vadītāja I. Sipoviča  
 
2012.gada 6. jūnijā projekta ietvaros veicām kvalifikācijas prakses pārbaudi prakses vietās. Pārbaudes laikā apmeklējām:

            -  Z/s „Cirši4” – Naujenes pagasts, Daugavpils novads,

            - Z/s „Vaicuļevas”- Indras pagasts, Krāslavas novads,

            - Z/s „Līva”- Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,

            - Z/s „Sollomina muiža” - Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads,

            - Z/s „Pauguru mājas”- „Lielie Mūrnieki” Preiļu novads,

            - SIA „AGROAPGĀDE” - Krasta iela 8, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.

Prakses pārbaudi veica Ip īstenošanas vieta Višķi skolotāji Irēna Sipoviča un Viktors Sokolovs.
Pārbaudījām sadzīves apstākļus prakses vietās, prakses dokumentu noformēšanu – dienasgrāmatu aizpildīšanu, vērtējām praktikanta darbību prakses laikā.
 

 

Projekta vadītāja I. Sipoviča