Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Jaunumi

Latvijas dzimšanas dienai veltītie pasākumi Višķos
Pievienots: 24.11.2011 06:11
Latvijas dzimšanas dienai veltītie pasākumi Višķos
Sagaidot Latvijas Republikas dibināšanas 93.gadadienu, IP īstenošanas vietā Višķi novembrī tika organizēti dažādi pasākumi, lai Latvijas dzimšanas dienas noskaņu un lepnumu sirdī par savu valsti ienestu ikviena audzēkņa un darbinieka sirdī.
Latvijai - 93!
Pievienots: 16.11.2011 10:11
Latvijai - 93!
Mācību diena- ARKLI -no teorijas līdz praksei
Pievienots: 04.11.2011 07:11
Mācību diena- ARKLI -no teorijas līdz praksei
2011. gada 1. novembrī pirmo reizi notika mācību diena - ARKLI - no teorijas līdz praksei. Organizators - "Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai".
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas basketbola turnīrs
Pievienots: 28.10.2011 12:10
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas basketbola turnīrs
Saskaņā ar sporta pasākumu plānu 2011. g. 27. oktobrī Višķos notika Viduslatgales Profesionālās vidusskolas turnīrs basketbolā, kur piedalījās audzēkņu komandas no Dagdas, Jaunaglonas un Višķiem.
R. Blaumaņa izrāde “Nezāle”
Pievienots: 26.10.2011 12:10
R. Blaumaņa izrāde “Nezāle”
Oktobrī Višķos ar R. Blaumaņa izrādi “Nezāle” viesojās aktieris un režisors Ēriks Vilsons
Rudens kross
Pievienots: 29.09.2011 09:09
Rudens kross
2011. g. 27. septembrī Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Višķu IP īstenošanas vietā notika tradicionālais „Rudens kross”. Višķu stadionā pulcējās vairāk nekā 100 skolas audzēkņu no visiem kursiem, to skaitā bija gan sacensību dalībnieki, gan atbalstītāji.
Skolotāju diena
Pievienots: 29.09.2011 05:09
Višķu audzēkņus un skolotājus vieno sportisks gars un daraudzība
Pievienots: 23.09.2011 12:09
Višķu audzēkņus un skolotājus vieno sportisks gars un daraudzība
2011. gada 22. septemrī Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Višķu audzēkņi un skolotāji sacentās veiklībā, atjautībā un ātrumā Veselības dienas pasākumā „Diena bez auto”. 12 komandas sacentās ne tik ierastos sporta veidos: „Ekotransports” - distance ar velosipēdu jānobrauc vislēnāk, „Virves tīšana” - kurš ātrāk satīs un izritinās virvi, „Braukšana pāri laipai” - dārza kerru un pasažieri jātiek pāri laipai, „Jautrā stafete”, kur bija nepieciešama piecu dalībnieku saskaņota darbība katrā etapā – figurālā braukšana ar velosipēdu, bumba vārtos, papīrs papīrgrozā, golfa bumbiņa mērķi, kartupeļi maisā.
Vieglatlētikas sacensības
Pievienots: 22.09.2011 08:09
Vieglatlētikas sacensības
2011.gada 21. septembrī Viduslatgales Profesionālā vidusskola Višķos rīkoja vieglatlētikas sacensības, kurās piedalījās profesionālās skolas audzēkņi no Jaunaglonas, Dagdas, Preiļiem un Višķiem. Labākie vieglatlēti startēs AMI sporta kluba 22. Sporta spēļu Latgales reģiona sacensībās Viļānos.
Dzejas dienas Višķos
Pievienots: 14.09.2011 09:09
Šī gada13. septembrī Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Višķos notika Dzejas dienām veltīts pasākums. Tematiski tas bija veltīts Latgalei un tās dzejniekiem – „Latgale – tu dvēselīte mana”. Uz pasākumu tika uzaicināts Latgales dzejnieks, 1956. gada Višķu l/s tehnikuma absolvents Jānis Rapša.
No 1. septembra mēs esam jauna skola
Pievienots: 13.09.2011 06:09
VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
1.septembris – Zinību diena!
Pievienots: 31.08.2011 12:08
Par mācību gada sākumu Višķu PV
Pievienots: 30.08.2011 11:08
Uzsākot 2011./2012 mācību gadu, Višķu Profesionālā vidusskola aicina savus audzēkņus uz "Zinību svētkiem", kas notiks 5. septembrī.
Profesionālās izglītības skolotāji stažējas uzņēmumos
Pievienots: 30.08.2011 10:08
ES projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU” ietvaros Višku Profesionālās vidusskolas profesionālo priekšmetu skolotāji Anna Vasiļjeva, Zinaīda Vingre un Irēna Sipoviča veselu nedēļu (no 8.augusta līdz 12. augustam), stažējās uzņēmumā KS "Mūsmāju Dārzeņi”.
UZMANĪBU, AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA TURPINĀS !
Pievienots: 27.07.2011 07:07
Izlaidums
Pievienots: 21.06.2011 11:06
Vēl viens mācību gads noslēdzas
Pievienots: 20.06.2011 05:06
Skolā audzēkņiem ir iestājies ļoti atbildīgs laika periods – tuvojas mācību gada noslēgums, it sevišķi ceturto kursu audzēkņiem, kam ir gala pārbaudījumu laiks.
ESF mērķstipendijas par maiju
Pievienots: 16.06.2011 11:06
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) Višķu Profesionālajā vidusskolā mērķstipendiju par maiju no 288 saņēmuši 158 izglītojamie, tie ir 54,9 % no izglītojamo kopskaita. Stipendija izmaksāta 4888,00 Ls apmērā