Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

STUNDU SARAKSTI

Stundu saraksts 2019./2020.m.g. II semestris (JG un budžeta grupas)
 

KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2019./2020.m.g. II semestrī


STUNDU SARAKSTS 2019./2020.m.g. II semestris IP LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA (neklātiene)


Nodarbību grafiks profesionālās pilnveides programmā "Bioloģiskā lauksaimniecība"Stundu saraksts no 2020.gada 30.03.-03.04.
Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 6.aprīlī
Stundu saraksta izmaiņas no 04.04.2020. līdz 25.04.2020. (NAKLĀTIENE) 
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 7.aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 8.aprīlī
Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 9.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 14.aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 15.aprīlī
Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 16.aprīlī
Sundu saraksts piektdien, 2020.gada 17.aprīlī
Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 20.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 21. aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 22.aprīlī
Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 23.aprīlī
Stundu saraksts piektdien, 2020.gada 24.aprīlī
Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 27.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 28.aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 29.aprīlī
Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 30. aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 5.maijā
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 6.maijā

Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 7.maijā
Stundu saraksts piektdien, 2020.gada 8.maijā
Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 11.maijā
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 12. maijā
Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 14.maijā
Stundu saraksts pietdien, 2020.gada 15.maijā
Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 18.maijā
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 19.maijā
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 20.maijā
Stundu saraksts piektdien, 2020.gada 22.maijā
Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 25.maijā
Stundu saraksts otrdien, 2020.gada 26.maijā
Stundu saraksts trešdien, 2020.gada 27.maijā
Stundu saraksts ceturtdien, 2020.gada 28.maijā
Stundu saraksts piektdien, 2020.gada 29.maijā


Stundu saraksts pirmdien, 2020.gada 1.jūnijā