Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

STUNDU SARAKSTI

MALNAVAS KOLEDŽAS IPĪV VIŠĶI MĀCĪBU GRAFIKS 2018./2019. m.g.


V-LA-18JG UN V-LM-18JG - prakses ilgums  280 stundas (divi simti astoņdesmit stundas) no 07.01.2019. līdz 22.02.2019.Stundu saraksts 2018./2019.m.g. II pusgadam


Stundu saraksts 2018./2019.m.g. II pusgadam (JG grupam)


STUNDU SARAKSTS 2018./2019.M.G. iiPUSGADAM, IP "LAUKSAIMIECĪBA" NEKLĀTIENES MĀCĪBU GRUPAI V-LA18MKONSULTĀCIJU GRAFIKS 2018../2019.m.g. II PUSGADAMStundu saraksts pirmdien, 2019.gada 1.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 2.aprīlī
Stundu saraksts treštdien, 2019.gada 3.aprīlī
Stundu saraksts ceturtdien, 2019.gada 4.aprīlī
Stundu saraksts piektdien, 2019.gada 5.aprīlī
Stundu saraksts pirmdien, 2019.gada 8.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 9.aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2019.gada 10.aprīlī
Stundu saraksts ceturdien, 2019.gada 11.aprīlī
Stundu saraksts piektdien, 2019.gada 12.aprīlī
Stundu saraksts pirmdien, 2019.gada 15.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 16.aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2019.gada 17.aprīlī
Stundu saraksts ceturdien, 2019.gada 18.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 23.aprīlī
Stundu saraksts trešdien, 2019.gada 24.aprīlī
Stundu saraksts ceturtdien, 2019.gada 25.aprīlī
Stundu saraksts piektdien, 2019.gada 26.aprīlī
Stundu saraksts pirmdien, 2019.gada 29.aprīlī
Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 30.aprīlī


Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 7.maijā
Stundu saraksts trešdien, 2019.gada 8.maijā
Stundu saraksts ceturtdien, 2019.gada 9.maijā
Stundu saraksts piektdien, 2019.gada 10.maijā
Stundu saraksts pirmdien, 2019.gada 13.maijā
Stundu saraksts otrdien 2019.gada 14.maijā
Stundu saraksts trešdien, 2019.gada 15.majā
Stundu saraksts ceturtdien, 2019.gada 16.maijā
Stundu saraksts piektdien, 2019.gada 17.maijā


Stundu saraksts pirmdien, 2019.gada 20.maijā

Stundu saraksts otrdien, 2019.gada 21.maijā

Stundu saraksts trešdien, 2019.gada 22.maijā

Stundu saraksts ceturtdien, 2019.gada 23.maijā