Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Lauksaimniecības tehnika

-  INSTRUKTĪVĀS KARTES PRAKTISKAJĀS MĀCĪBĀS „ATSLĒDZNIEKU DARBI”  - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Atsledznieku%20darbi.pdf-  PRAKTISKO DARBU UZDEVUMU BURTNĪCA - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/prakt_apmac_apraksts.pdf  - ---             - Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība (1.-2.daļa) - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/CSN%201_2%20dala.zip

 - Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība (3.3.1. daļa)- https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/CSN%203_1.zip 

 - Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība (3.3.2.daļa) - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/CSN%203_2.zip  

 - Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība (4.daļa)  --    - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/CSN%204.zip

- Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība (5.-6.daļa) - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/CSN%20%205-6.zip

- Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība (7.- 11.daļa) - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/CSN%207_11%20dala.zip - ----------- --------- - -------  - Gatavosimies centralizētajam eksāmenam matemātikā - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/darba%20burtnica.pdf

- MAŠĪNU TEHNISKĀS APKOPES UN REMONTS MAŠĪNU - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/MTAR_lekciju_konspekts.pdf

- Praktisko darbu burtnīca mācību priekšmetā Lopkopība” (96 st.) - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Lopkopiba_prakt_darbi.pdf

- Praktisko darbu burtnīcamācību priekšmetāLauksaimniecības pamati”( 20 st.)- lopkopības daļa- https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Lauks_pam_prakt_darbi(20%20st).pdf 


- ELEKTRONIKA UN IEKĀRTU ELEKTRONISKĀ VADĪBA - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Elektron_%20Lekciju%20konspekts%20_Autosaved_.pdf

- ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Elektrotehnika%20lekc%20konsp_2012.pdf

- KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PĀRSKATS - https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Kvalifikacijas%20prakse.pdf