Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Главная страница

Skolotāju diena
Добавлено: 29.09.2011 05:09
Višķu audzēkņus un skolotājus vieno sportisks gars un daraudzība
Добавлено: 23.09.2011 12:09
Višķu audzēkņus un skolotājus vieno sportisks gars un daraudzība
2011. gada 22. septemrī Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Višķu audzēkņi un skolotāji sacentās veiklībā, atjautībā un ātrumā Veselības dienas pasākumā „Diena bez auto”. 12 komandas sacentās ne tik ierastos sporta veidos: „Ekotransports” - distance ar velosipēdu jānobrauc vislēnāk, „Virves tīšana” - kurš ātrāk satīs un izritinās virvi, „Braukšana pāri laipai” - dārza kerru un pasažieri jātiek pāri laipai, „Jautrā stafete”, kur bija nepieciešama piecu dalībnieku saskaņota darbība katrā etapā – figurālā braukšana ar velosipēdu, bumba vārtos, papīrs papīrgrozā, golfa bumbiņa mērķi, kartupeļi maisā.
Vieglatlētikas sacensības
Добавлено: 22.09.2011 08:09
Vieglatlētikas sacensības
2011.gada 21. septembrī Viduslatgales Profesionālā vidusskola Višķos rīkoja vieglatlētikas sacensības, kurās piedalījās profesionālās skolas audzēkņi no Jaunaglonas, Dagdas, Preiļiem un Višķiem. Labākie vieglatlēti startēs AMI sporta kluba 22. Sporta spēļu Latgales reģiona sacensībās Viļānos.
Dzejas dienas Višķos
Добавлено: 14.09.2011 09:09
Šī gada13. septembrī Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Višķos notika Dzejas dienām veltīts pasākums. Tematiski tas bija veltīts Latgalei un tās dzejniekiem – „Latgale – tu dvēselīte mana”. Uz pasākumu tika uzaicināts Latgales dzejnieks, 1956. gada Višķu l/s tehnikuma absolvents Jānis Rapša.
No 1. septembra mēs esam jauna skola
Добавлено: 13.09.2011 06:09
VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
1.septembris – Zinību diena!
Добавлено: 31.08.2011 12:08
Par mācību gada sākumu Višķu PV
Добавлено: 30.08.2011 11:08
Uzsākot 2011./2012 mācību gadu, Višķu Profesionālā vidusskola aicina savus audzēkņus uz "Zinību svētkiem", kas notiks 5. septembrī.
Profesionālās izglītības skolotāji stažējas uzņēmumos
Добавлено: 30.08.2011 10:08
ES projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU” ietvaros Višku Profesionālās vidusskolas profesionālo priekšmetu skolotāji Anna Vasiļjeva, Zinaīda Vingre un Irēna Sipoviča veselu nedēļu (no 8.augusta līdz 12. augustam), stažējās uzņēmumā KS "Mūsmāju Dārzeņi”.
Višķu Profesionālās vidusskolas salidojums pārcelts
Добавлено: 22.08.2011 11:08
UZMANĪBU, AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA TURPINĀS !
Добавлено: 27.07.2011 07:07
Izlaidums
Добавлено: 21.06.2011 11:06
Vēl viens mācību gads noslēdzas
Добавлено: 20.06.2011 05:06
Skolā audzēkņiem ir iestājies ļoti atbildīgs laika periods – tuvojas mācību gada noslēgums, it sevišķi ceturto kursu audzēkņiem, kam ir gala pārbaudījumu laiks.
ESF mērķstipendijas par maiju
Добавлено: 16.06.2011 11:06
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) Višķu Profesionālajā vidusskolā mērķstipendiju par maiju no 288 saņēmuši 158 izglītojamie, tie ir 54,9 % no izglītojamo kopskaita. Stipendija izmaksāta 4888,00 Ls apmērā